Política de Privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Entitat: Violenzia Zero (No el meu nom.cat), entitat sense ànim de lucre, inscrita en el corresponent Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

Domicili Social: Nou 19, Centelles 08540 (Apdo correus 29) Barcelona

Email: monsenseviolencia@gmail.com

Telèfon: +34 655281102

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat d’atendre les peticions rebudes a través de la nostra Web i de mantenir-li informat de les novetats de la nostra activitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades de l’usuari es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat. Serà necessari que l’usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris” en el formulari de contacte de la Web. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que *Violenzia *Zero no pugui atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, *Violenzia *Zero quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’associació el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades personals facilitades no seran cedits a tercers sense autorització prèvia per part del titular d’aquests.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. Així mateix, l’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment. L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, mitjançant correu electrònic a monsenseviolencia@gmail.com.

Quines mesures de seguretat s’apliquen sobre les seves dades?

*Violenzia *Zero té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent.

Actualització: Agost de 2021